[PROPOSTA] Reflexions i reptes davant el nou ROM

Com molts/es sabem s’ha posat en marxa una modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM). S’està debatint sobre la possible implicació del moviment 15M de Cerdanyola en l’elaboració d’aquest nou ROM. Abans de donar resposta col·lectiva a aquesta qüestió, un company de l’Assemblea ens suggereix la necessitat de plantejar-nos algunes qüestions:

1. Com a moviment social i polític, volem realment incidir i condicionar
aquest reglament que regeix la vida institucional del nostre municipi?

Si decidim que no, doncs a veure-les venir.

Sí la resposta en canvi és afirmativa, aleshores cal decidir estratègicament
què ens plantegem pel que fa a l’ajuntament si tenim consciència de la
capacitat d’incidència de les decisions municipals en les nostres vides.

2. Volem anar a remolc de la discussió institucional que es vagi produint
dels grups municipals, limitant-nos a debatre sobre les decisions que vagin
prenent els partits polítics del consistori?

3. O pel contrari, volem ser proactius, tot elaborant i elevant propostes
als grups municipals perquè les incorporin a la discussió? Si la resposta es
si, la pregunta següent és si som capaces i capaços d’elaborar, d’elevar
propostes i de ser rellevants com a moviment en aquest debat en principi
restringit a l’àmbit institucional.

4. Volem incidir en tots els aspectes de la vida institucional o solament
restringir la nostra aportació en allò que respecta a la participació
ciutadana tal com l’entén el poder establert minimitzant-la a una expressió
residual com l’actual d’associacions domesticades i/o menystingudes, de
plenillos, de consells municipals consultius estèrils, … de pataletes en
definitiva sense poder decisori.

5. Volem ser agosarats aprofitant l’avinentesa i mobilització popular i
proposar un model participatiu de democràcia radical confrontat a l’actual
model representatiu i clientelar?

En relació a la pregunta 5., us annexo la proposta que vaig fer-vos arribar
al juliol al si de la Comissió de Continguts. És un model esquemàtic de
democràcia municipal participativa en l’àmbit institucional, tot fent un
exercici de possibilisme sense transgredir l’actual legislació normativa.
Tracta de buidar les directives representatives transformant-les en
participatives. Un model així demanaria una formulació del ROM de forma
totalment diferent a l’enfocament actual. N’és un exemple com poden haver-hi
d’altres i us animo a fer aquest exercici per enriquir el debat i les
aportacions.

L’exercici seria «com podria organitzar-se l’estructura decisional de
l’ajuntament en l’actual marc legislatiu que regula les corporacions locals
portant al màxim la democràcia real»?

Caldria aconseguir el ROM de Marinaleda i de d’altres municipis en què la
socialització de la vida municipal sigui eix inspirador i realitat
quotidiana que ens pugui assistir.

Bé, caldria que entre totes i tots pensem, discutim i finalment decidim
l’estratègia d’acord amb els nostres objectius i les nostres forces. Caldria
conscienciar a la ciutadania l’oportunitat que hi ha per a, des de la
pressió i creativitat popular, obtenir un redactat del ROM el més proper als
interessos de les classes populars.

A partir d’aquí posar-nos-hi. Quan es consideri oportú ho anem treballant.

Una respuesta a “[PROPOSTA] Reflexions i reptes davant el nou ROM

  1. Pingback: [ACTA] Assemblea General 23-09-11 | acampadacdv

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s